Tasdik işlemleri hizmeti

Noter tasdikli tercüme nedir?noter

Noterden yeminli tercumanlar tarafından yapılan resmi belgelerin tercümanlık bürosunun anlaşmalı olduğu notere götürülerek onaylatılan belgelere noter tastikli tercüme denir. Noter tarafından tasdik edilen belgeler kişiye elden veya kargo yolu ile teslim edilir.

Noter onaylı belgeleri çeviri fiyatlandırılmasından ayrı tutulur. Bu fiyatlandırma sayfa sayısı,konusu, ve belgeye göre değişiklik gösterilmektedir. Noter fiyatlandırılması ancak tasdik edildikten sonra noter tarafından kesinlik kazanır. Tercümanlık büromuz tarafından verilen noter ücretleri tahmini olarak belirlenmektedir.

 

Apostil işlemleriimages (31)

Apostil, mevcut belgenin gerçekçiliğini onaylayarak yurt dışına çıkan evrağın yasal olarak kullanılmasına izin verilen belge tasdik sistemidir.  Apostil işlemleri bakanlık vb. kuruluşlar tarafından onayı alınarak geçerlilik kazanabilmektedir. Apostil yapılamadan önce yapılacak işlemler şunlardır.

 • Evrağı götürülecek ülke diline çevirilir
 • Çevrilen evrak noter tarafından onaylanır
 • Kaymakamlık veya valiliğe götürülerek apostil işlemleri yapılır.
 • Fakat Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Malezya gibi ülkerlere götürülecek belgeler için öncelikle istanbul valiliği daha sonra ilgili ülke konsolosluklarından onay alınması gerekmektedir.

Apostil belgesi onayı şu şekilde oluşmaktadır.

 • Belgenin gideceği ülke
 • Belgeyi imzalayan kişi ismi
 • Belgeyi onaylayan makamın adı
 • Onay alınan yer
 • Apostil numarası
 • Belgeye basılan mührün ait olduğu makam adı
 • Onaylayan makamın mührü veya kaşesi
 • Apostili düzenleyen kişinin ismi

 

Konsolosluk işlemleri konsolosluk

Tercüman tarafından çevrilip noter tasdiki yapılan belgelerin Apostil anlaşması olamayan ülkelerin valilik ve konsolosluk tarafından onaylanması işlemidir. Konsolosluk tasdik işlemlerinin fiyatlandırılması ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

Konsolosluk tasdiki istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Diploma
 • Transkript
 • Sertifika Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • Mahkeme Evrakları
 • Sabıka Kaydı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Pasaport

Deşifre İşlemleri deşifre

Görsel ve işitsel içerikleri olan formatların  uzman ekiplerimizce deşifre edilerek World formatı haline getirilir. Daha sonra bu formatı hedef dile çevrilerek teslim edilir. Namık kemal Tercümanlık bürosu olarak kaynak dilden hedef dile çevirisi yapılan tercümelerin doğru ve hızlı bir şekilde kelime atlamaksızın tonlamalar ve vurgular dikkate alınarak sizlere özenle teslim etmekteyiz.